Sebaláska krok za krokom

Foto: Pexels

O potrebe mať sa rád sa hovorí najmä v súvislosti s fyzickým vzhľadom (prijmite svoje kilá navyše, vrásky, celulitídu...) alebo tým, ako sa človek správa k iným (si protivný, lebo si nespokojný sám so sebou). Sebaláska sa však prejavuje aj v mnohých ďalších oblastiach:

 • sme na seba a svoje okolie príliš prísni
 • málokedy si doprajeme niečo výnimočné
 • nechávame sa pasívne unášať životom, nebojujeme aktívne za svoje šťastie
 • zotrvávame v neperspektívnych vzťahoch
 • zotrvávame v zamestnaní, ktoré nás nebaví 
 • bojíme sa príležitostí
 • bojíme sa zmien
 • bojíme sa neúspechu, ale dokonca aj úspechu
 • nechávame sa využívať
 • za našu snahu/prácu/ochotu nedostávame adekvátnu protihodnotu - v práci ani v medziľudských vzťahoch
 • bojíme sa, či určitú úlohu zvládneme (niekto iný by to predsa urobil lepšie)
 • je nám nepríjemné ozvať sa, a to aj keď sme v práve
 • bojíme sa vyjadriť svoj názor
 • nedokážeme prijať pochvalu
 • snažíme sa všetkým páčiť, všetkým pomáhať, všetkým vyhovieť
 • nezdary si berieme osobne 
 • necháme sa rozhodiť zlou náladou iného človeka
 • žijeme do bodky naplánovaný život a každý odklon od plánu je nežiaduci
 • nedokážeme si vyčleniť čas pre seba (v pokoji sa najesť, ísť si zacvičiť, vzdelávať sa...)

Určite by sme našli aj ďalšie oblasti, v ktorých sa nedostatočná sebaláska prejavuje. Skúste porozmýšľať, v ktorých konkrétnych oblastiach sa nedostatočná sebaláska/nízke sebavedomie prejavuje u vás. Spomeňte si na konkrétne situácie, ktoré by vaše sebavedomejšie ja riešilo inak. Možno ste si pri nástupe do nového zamestnania vypýtali nízky plat alebo ste sa dlhodobo nechali využívať kolegyňou/kamarátkou, prípadne ste boli ticho v situácii, kedy ste sa mali ozvať, ale ste sa neozvali. Možno ste nechali šéfa, aby vám príliš zasahoval do súkromia a možno ste videli atraktívnu pracovnú ponuku, ale nezareagovali ste na ňu, lebo ste celkom nespĺňali kritériá. Najlepšie urobíte, ak si situácie, kedy sa prejavilo vaše nesebavedomé ja, spíšete na papier. Následne sa na tieto situácie pozrite s nadhľadom a bez emócií (ak je to náročné, predstavte si, že idete radiť kamarátke). Pretože pri pohľade na každú takúto situáciu určite PRESNE viete, čo ste v danej chvíli chceli urobiť (ale ste to neurobili) a toto je ten návod, ako sa mať rád. 

Sebaláska neprichádza zo dňa na deň, ani z mesiaca na mesiac, ale keď budete na sebe pracovať, uvidíte pokrok zakaždým, keď sa obzriete späť za svojím mladším ja. Žite svoj život bez ohľadu na to, ako svoj život žijú iní. Snažte sa maximum času v rámci každého dňa robiť to, čo by ste robiť chceli a nie to, čo by ste robiť mali. VY rozhodujete o tom, ako strávite každý jeden deň, každú jednu hodinu. Život je krátky, nevypočítateľný a krehký - naložte s ním tak, aby ste si to jedného dňa nevyčítali. Niektoré činnosti nám zaberajú veľa času a ak v nich nevidíme zmysel alebo nás ubíjajú (práca, stretávanie sa s nesprávnymi ľuďmi, sťažovanie si, sebaľútosť...), výrazne to ovplyvňuje kvalitu nášho života a to, ako sa cítime, ako uvažujeme a ako sa správame. Sebalásku nepocítite, ak ... (schudnete, zmeníte prácu, kúpite si drahú kabelku atď. - doplňte si), sebaláska sa začína tu a teraz, pretože bez nej sa nebudete mať radi ani keď schudnete, ani keď zmeníte prácu a ani keď si kúpite tú drahú kabelku. Sebaláska sa neviaže na nejaký konkrétny moment (urobím toto, kúpim si toto, zmením toto, pôjdem tam alebo tam), sebaláska je každodenný spôsob správania sa vás ku vám. Spôsob, akým sa so sebou rozprávate, akým sa vnímate, akými ľuďmi a činnosťami sa obklopujete, aké obsahy sledujete, ako sa o seba staráte... Pouvažujte, či by sa vám páčilo, keby sa k vám niekto iný správal tak, ako sa k sebe správate vy (výčitky, kritický pohľad, odsudzovanie, zákazy, príkazy, ponižovanie, zastrašovanie, limity...) - asi nie, však? Správajte sa k sebe ako k niekomu, koho ľúbite. Doprajte si režim, aký potrebujete, venujte sa svojím koníčkom, plňte si sny, vzdelávajte sa, doprajte si bez výčitiek niečo výnimočné, stretávajte sa s inšpiratívnymi ľuďmi, urobte niečo spontánne, neuspokojte sa s hocičím, nekarhajte sa, prijímajte výzvy, naučte sa prijímať pochvaly. 

P. S. Sebaláska nie je neohľaduplnosť a arogancia. 

Pekný deň vám ešte prajem:) 

Komentáre