utorok 27. apríla 2021

Podnikanie vs. pracovný pomer, čo je lepšie?

Foto: Pexels

V spoločnosti sa vyformoval tábor podnikateľov, ktorý pohŕda klasickým zamestnaním a tábor zamestnancov, ktorý závidí podnikateľom. Medzi ľuďmi sa udomácnili rôzne stereotypy, napr. že zamestnanci pracujú od 9 do 5, potom majú "padla", zatvoria dvere a už nemusia prácu riešiť, ani na ňu myslieť. Alebo že podnikatelia sa len vyvážajú na drahých autách, vysedávajú na obedoch a kávičkách a chodia na dovolenky. Oba tieto názory sú, rovnako ako mnohé ďalšie, vytrhnuté z kontextu a nezachytávajú celú realitu všetkých zamestnancov a všetkých podnikateľov. Napriek tomu "podnikám" znie akosi lepšie ako "pracujem v ...". Pritom podstatné je niečo celkom iné. Či sa na danú formu práce (podnikanie alebo pracovný pomer) hodíte. Či vám daná forma práce poskytuje/umožňuje to, čo od života očakávate. Neexistuje lepšia ani horšia forma práce, existuje len forma práce (ne)vhodná pre vás. Presviedčať rodeného podnikateľa o výhodách pracovného pomeru alebo rodeného zamestnanca o výhodách podnikania je to isté ako presviedčať hladného, nech sa napije.  

Dôvod, prečo píšem tento článok je ten, aby ste sa napriek nezmyselným stereotypom/názorom dokázali samy rozhodnúť, čo je pre vás najlepšie. Nepočúvajte ľudí, ktorí odsudzujú jednu alebo druhú formu práce, dávajú podnikateľom/zamestnancom pozitívne/negatívne nálepky. Rozhodnite sa podľa seba, podľa vlastných potrieb a predstáv, lebo obe formy práce majú obrovské PRE, ale aj obrovské PROTI. A taktiež to, že vám v súčasnosti vyhovuje jedna forma práce neznamená, že pri nej musíte zostať celý život. Životné situácie sa menia, taktiež vaše znalosti, schopnosti, potreby, názory, hodnoty, preferencie a s tým môže súvisieť aj túžba zmeniť jednu formu práce na inú, prípadne ich skombinovať. A napokon, nie je pracovný pomer ako pracovný pomer a nie je podnikanie ako podnikanie. Sú zamestnanci, ktorých nadriadení o zákonníku práce snáď nikdy nepočuli. Alebo si zoberte nútené živnosti - sú to vôbec živnosti? 

Po vysokej škole som si našla prácu, kde som podľa papiera bola zamestnancom, ale nefungovala som v podmienkach a nemala som tie výhody, ktoré sú s pracovným pomerom spojené. V súčasnosti mám, naopak, job, kde som zamestnancom v pravom slova zmysle. Vďaka tomu, že môžem porovnať tieto dve práce, viem, že ako podnikateľ by som umrela od stresu a vyčerpania:) Mám tendenciu pracovať veľa, sústredene, poctivo, beriem veci príliš vážne, som puntičkár, prehnane disciplinovaná, všetko musí byť perfektné. V zamestnaní sa to stratí, ako podnikateľku by ma "piclo". To, ktorá forma práce je pre vás vhodná, vyplýva aj z vašich povahových vlastností a z toho, ako ich vnímate. Napríklad ak ste pracant - pracujete radi, skôr veľa ako málo, práca vás napĺňa, na vašich výstupoch vám záleží a nedokážete ukončiť úlohu, kým nie je perfektná/hotová, ...znamená to, že by ste mali byť podnikateľom? Závisí od toho, ako túto svoju vlastnosť vnímate. Vnímate ju ako cestu k úspechu alebo skôr ako cestu do pekla? 

Je množstvo faktorov, ktoré pri výbere formy práce treba zvážiť. Je rozdiel, či ste zamestnaný v malej firme alebo vo veľkom korporáte. Či máte malú živnosť alebo veľký podnik, kde zamestnávate 500 ľudí. Či máte férových nadriadených/obchodných partnerov. Či máte radi to, čo robíte - lebo ak vás väčšia časť vašej práce nebaví, môžete ju robiť aj neviem akou formou a spokojný nebudete. V každej pracovnej oblasti (a je jedno, či sa jej venujete ako zamestnanec alebo ako podnikateľ) má človek iný charakter a objem práce, iné kompetencie, inú zodpovednosť (a popritom iný súkromný život!) a porovnávať ich je nezmysel. Pointou tohto článku je, aby sme nehádzali všetkých zamestnancov a všetkých podnikateľov do jedného vreca. Nie každé zamestnanie je stabilné. Nie každý podnikateľ zarába milióny. Nie každý zamestnanec má vo voľnom čase skutočne voľno. A nie každý podnikateľ si môže odbehúť kedy chce kam chce na ako dlho chce. Prenesme sa cez tieto stereotypy a sústreďme sa na skutočné výhody/nevýhody, ktoré sú spojené s určitou konkrétnou pracovnou alebo podnikateľskou činnosťou.