sobota 2. marca 2019

28 vecí, ktoré som sa naučila za 28 rokov

Foto: Kim Stiver via Pexels
 1. Neexistuje škaredý obraz, iba rôzne uhly pohľadu.
 2. Klávesnica sa nečistí odlakovačom na nechty. 
 3. Ak z niečo prestanem mať radosť, to najlepšie čo môžem urobiť, je prestať sa tomu venovať. 
 4. Robiť niečo iba pre obdiv druhých ľudí nemá zmysel. Robiť niečo pre seba má ten najhlbší zmysel.
 5. Byť introvertom má toľko výhod! 
 6. Byť introvertom má toľko nevýhod!
 7. Sebaláska rieši 90 % problémov. 
 8. Názor iných ľudí ma môže, ale nemusí zaujímať. 
 9. Je normálne občas niečo pos_ať. 
 10. Niektoré veci si ľudia nevšimnú, ak na ne neupozorníme. 
 11. Nenakupovať a nedržať v byte blbosti (veci, ktoré "sa môžu zísť").
 12. Čas je vzácna komodita a my rozhodujeme o tom, čomu a komu ho venujeme. 
 13. Buď chcem alebo nechcem, ostatné sú výhovorky. 
 14. Nikto mi nevie urobiť takú radosť, akú si viem spraviť ja. 
 15. Všetko sa deje z nejakého dôvodu.
 16. Nahrádzať otázku "Prečo?" otázkou "A prečo nie?". 
 17. Nemožno vyhovieť všetkým. 
 18. Keď neviem zmeniť okolnosti, môžem zmeniť prístup. 
 19. Keď neviem zmeniť prístup, treba ísť ďalej. 
 20. Oddychovať.   
 21. Neexistuje nedostatok času, len zle zmanažovaný čas. 
 22. Nič nie je tak zlé ako to na prvý pohľad vyzerá.
 23. To, čo urobím dnes, je základom toho, ako sa budem mať a cítiť zajtra = budúcnosť sa tvorí teraz.
 24. Nie cieľ, ale cesta k nemu je dôležitá.
 25. Na ničom nezáleží - akýkoľvek problém, starosť alebo strata je už zajtra minulosťou. 
 26. Nesúdiť. Všetci máme svoju hlavu, svoje dôvody, záujmy, potreby, priority.
 27. Žiadne stretnutie nie je náhodné.
 28. Čokoľvek si vysnívam, všetko je možné.

6 komentárov: